Logo Qontact

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Zopa Belgische ondernemers zijn te strategisch

20 juni 2015

In 2013 volgde architect en bouwkundig expert Dominique Versluys een cursus tot erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij geraakte zodanig overtuigd van de materie dat hij er intussen zijn spreekwoordelijke roeping in vindt. Samen met acht collega's richtte hij de vzw ZOPA op. Deze heeft als doel om bemiddeling meer ingeburgerd te krijgen, vooral in de bedrijfswereld. Door sensibilisering willen ze conflicterende partijen aanzetten tot open overleg en dit vooraleer justitie wordt ingeschakeld.

QONTACT / Waarom doen weinig ondernemers beroep op bemiddeling?

Dominique Versluys: "Wij Belgen zijn over het algemeen veel te strategisch ingesteld. Bij bemiddeling is het belangrijk dat beide partijen bereid zijn om al hun standpunten en belangen op tafel te leggen. Maar een Belg is niet geneigd om veel los te laten. Nederlanders zijn veel losser, daarom gebeurt bij onze noorderburen ook al veel meer bemiddeling. Vandaag is bemiddeling in België het meest gekend in familiale zaken zoals echtscheidingen. Dat is, volgens mij, omdat koppels beseffen dat ze in de toekomst nog met elkaar moeten overeenkomen. In het bedrijfsleven is dat anders. Wie een onderneming heeft, stapt sneller naar een advocaat en dan ligt het eraan of deze bemiddelingsgezind is of niet."

QONTACT / In welke situaties kan bemiddeling meerwaarde bieden?

Dominique Versluys: "Bedrijven die een conflict hebben met bijvoorbeeld een toeleverancier of onderaannemer met wie ze nog toekomstplannen koesteren, stappen veel beter eerst naar een mediator. Hetzelfde geldt voor samenwerkingen tussen bedrijven of vennoten, die niet zomaar stopgezet kunnen worden. Vele van dergelijke geschillen komen nu eerst voor de rechtbank. Daar wordt er tegenwoordig al meer en meer gevraagd om een bemiddeling te overwegen, maar dan is het eigenlijk al een stap te ver gegaan, in het kader van de vrije wilsbeschikking. Vele conflicten zijn veel meer dan een louter zakelijk geschil waarbij het mogelijk akkoord wel door de partijen wordt aanvaard, maar waar ze zich niet echt goed bij voelen. Als partijen zich engageren in een bemiddeling, krijgen ze begeleiding om zelf hun wederzijdse belangen verder uit te diepen en zo tot een toekomstgerichte win-win te komen."

“Een Belg is niet geneigd om veel los te laten.”

QONTACT / Hoe kwamen jullie op het idee om de vzw ZOPA op te richten?

Dominique Versluys: "ZOPA is een gekende term in het onderhandelingsjargon die staat voor Zone Of Possible Agreement, de zone van mogelijke overeenkomst, de zone waarbinnen deals worden gesloten. Onze vzw is een onafhankelijke vereniging van erkende bemiddelaars en onderhandelaars. De oprichters studeerden in 2013 samen af voor de cursus tot erkend bemiddelaar in Diepenbeek. Het team bestaat voorlopig uit drie advocaten, drie experten en ook drie bedrijfsleiders. We hebben dus alle knowhow in huis, zowel op juridisch, technisch als op ondernemersvlak."

QONTACT / Kun je jouw rol als deskundige en bemiddelaar goed combineren?

Dominique Versluys: "Omdat ik technisch aangelegd ben, gaf ik al vroeg in mijn carrière als architect bij de rechtbanken technisch advies als deskundige. Ik probeer steeds voor elke case een oplossing te bieden, met zo mogelijk een minnelijk akkoord. Door de opkomst van een nieuwe conflictbenadering vond ik de tijd rijp om mijn kennis als technisch onderhandelaar te verruimen naar bemiddeling. Het verschil is dat je als bemiddelaar niet sturend mag zijn naar jouw oplossing toe. Maar dat is juist het mooie eraan. Het gevaar is reëel dat zij mij eerder zien als expert, maar daar waak ik wel over. Mijn doel is uiteindelijk om mijn kennis te gebruiken om de partijen aan te zetten tot communiceren en onderhandelen. Want dat is de basis.”

Dominique Versluys

Zopa

011 67 28 58

Industrielaan 27/001

3800 Sint-Truiden

www.zopa.solutions