Blijf up-to-date van het Limburgse en Kempense ondernemerslandschap? Let’s Qonnect

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Toestemming*

Op naar de 100

Bouwbedrijf Vandebos

Vandebos is een kranig bouwbedrijf met 91 levensjaren op de teller. “We vormen een eigentijdse onderneming met degelijk geschoold en gemotiveerd personeel. Onze nieuwe strategische visie stelt ons in staat om flexibel in te spelen op de steeds veranderende vraag binnen de bouwsector”, vertellen gedelegeerd bestuurders Staf Jacobs en Krijn Henrotte.

Krijtlijnen voor de toekomst

Eind 2017 nam Vandebos een gespecialiseerd bureau onder de arm om zijn strategie en visie kritisch onder de loep te nemen. “Wij wilden onszelf een spiegel voorhouden en aftoetsen of we goed bezig waren”, begint Krijn. “Die confrontatie was noodzakelijk om de krijtlijnen voor de toekomst uit te zetten en om de continuïteit van ons bouwbedrijf te verzekeren. Eerst is er een SWOT-analyse uitgevoerd, waarvoor een twintigtal bevragingen zijn gehouden in alle geledingen van ons bedrijf. Dus bij zowel de directie en raad van bestuur als projectleiders, bedienden en arbeiders. Uit de conclusies kwamen positieve punten, bekommernissen, suggesties en werkpunten naar voren.” Zo bleek dat heel wat handelingen gebeurden op basis van ervaring en gewoonten, wat typisch is voor familiebedrijven. Maar omdat weinig procedures volledig waren uitgeschreven, was het bijvoorbeeld voor nieuwe medewerkers moeilijk om meteen aan te pikken. “Een andere vaststelling: wij hadden de voorbije 10 jaar een explosieve groei gekend in personeel, materieel en infrastructuur”, knoopt Staf aan. “Toch wist niemand welke richting Vandebos op korte en middellange termijn moest uitgaan.”

Warm familiaal bedrijf

Beide zaakvoerders hebben de koe bij de hoorns gevat en met negen werknemers een denktank opgericht. “Die heeft de conclusies van de SWOT-analyse omgevormd tot een vijfjarenplan, dat onze organisatie in de toekomst nog meer op de kaart moet zetten”, stelt Krijn. “De uitwerking van het hele programma komt tot stand door stappenplannen, die in de komende drie jaar worden uitgerold.” Zo is het imago opgefrist en de huisstijl in een modern jasje gestoken. Want ook een 91-jarig bedrijf moet met zijn tijd meegaan en zich profileren als een jonge, dynamische onderneming. “Er is eveneens een nieuwe slogan bedacht: ‘In vertrouwen samen (ver)bouwen’. Die ene zin verwoordt onze missie. Verder zijn de kernwaarden geherdefinieerd. Vandebos wil meer dan ooit een warm familiaal bedrijf zijn waar mensen zich thuis voelen. Tegelijk willen we respect tonen voor klanten, architecten, studiebureaus, leveranciers, onderaannemers en vooral voor ons eigen personeel.”

Haspengouwse kleigrond

Om te anticiperen op de snel veranderende bouwsector was het noodzakelijk de bedrijfsstructuur van Vandebos te actualiseren. Tegenwoordig zijn de timings strikter en ligt het werktempo hoger dan ooit. “In een eerste fase hebben wij vorig jaar een vijfkoppig managementteam aangesteld”, zegt Staf. “Dit team bestaat uit Krijn en mijzelf als aandeelhouders, projectmanager Renaat Vaesen, projectleider Jo Hendriks en administratief en financieel verantwoordelijke Peter Pirens. Samen nemen we de belangrijke beslissingen, waardoor deze op een groter draagvlak zijn gestoeld. Plus: op die manier kunnen wij vanuit diverse expertises en invalshoeken onze bedrijfsprocessen nog kritischer bekijken én optimaliseren.” Daarnaast is Vandebos Groep opgericht, in december 2018. Deze holding overkoepelt Vandebos Algemene Bouwonderneming en de deelvennootschappen V&B Dakwerken en V&V Infra. “Dat is een heel belangrijke stap geweest om ons personeel duidelijk te maken dat we gestalte geven aan de toekomst. Wij willen groeien op natuurlijke en menselijke wijze, door met beide benen op de Haspengouwse kleigrond te staan.”

Focus op digitalisering

De tweede fase van de modernisering focust op digitalisering. Krijn: “De razendsnelle technologische evolutie heeft ook haar impact op de bouwsector. Het ERP-pakket dat we enkele jaren geleden hebben geïmplementeerd, zijn wij nu aan het verbeteren. Vooral wat het voorcalculatietraject betreft. Begin dit jaar is een verantwoordelijke voor processen, optimalisatie en innovatie aangeworven. Hij moet de informatiestromen in ons bedrijf in goede banen leiden.” Nog op personeelsvlak is het een uitdaging om de vergrijzing bij Vandebos te counteren. “Een aantal van onze ervaren ploegleiders bereikt stilaan de pensioenleeftijd”, geeft Staf aan. “Zij nemen de rol van mentor op zich om jonge en nieuwe werkkrachten te coachen en klaar te stomen voor leidinggevende taken. Bovendien hebben we voor elke functie het verwachtingspatroon opgetekend en het toekomsttraject uitgestippeld.”

Spraakmakende referenties

Op het anderhalve hectare grote bedrijfsterrein van Vandebos zijn de prefabhal, de ijzerhal, de schrijnwerkerij, het magazijn en de kantoren ondergebracht. Staf: “De afgelopen jaren hebben wij telkens om en bij 750.000 euro geïnvesteerd in eigen materieel. We bezitten dan ook een omvangrijk wagen- en machinepark. Dit garandeert een hoge mate van flexibiliteit en een vlotte uitvoering van de projecten.” Vandaag trekt de onderneming in samenwerking met vakkundige partners compleet afgewerkte gebouwen op. “Tot onze activiteiten behoren ruwbouw, afwerking, renovatie en bouwteams of pilootaanneming”, somt Krijn op. “Onze orderportefeuille bevat realisaties in de non-profitsector, naast appartementencomplexen en handelspanden. Twee voorbeelden van spraakmakende referenties zijn Janseniushof in Leuven en La Bottega in Hasselt. Ja, Vandebos is goed op weg naar de 100!”

Bedrijfsverhalen

Bezettingswerken Fransen

David Fransen van Bezettingswerken Fransen weet waar Abraham de mosterd haalt. De gedreven zaakvoerder heeft met de jaren enorm ve...

AB Schepers-Hendrickx

Wat is je grootste bezorgdheid als je een woning of appartementsgebouw laat bouwen of renoveren? Eén: de prijs. Twee: de timing. ...

JOJO Systems

“JOJO Systems, al 30 jaar uw zekerheid in Limburg.” Een goede slogan vertelt een volledig verhaal, weet zaakvoerder Luc Jansen...