Logo Qontact

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Advocatenkantoor Nouwkens Advocaat en bemiddelaar

Onze samenleving wordt alsmaar complexer en dat gaat gepaard met een steeds ingewikkeldere wetgeving. Bovendien klinkt de roep om meer alternatieve geschiloplossing en dus minder pleitwerk. Meester Benjamin Nouwkens uit Diepenbeek zit niet stil. “Ik heb mij ontplooid tot erkend bemiddelaar. Bemiddeling reikt heel wat nieuwe perspectieven aan. Bovendien bundel ik de krachten met een bekende advocatenassociatie.”

In juli dit jaar is Benjamin door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Bemiddeling is een methode om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen. Een neutrale derde – een bemiddelaar of mediator – helpt de verschillende partijen om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen.

Streven naar win-winsituatie

“De bemiddelaar uit geen mening of oordeel over het geschil”, legt Benjamin uit.“Hij begeleidt de partijen en zorgt ervoor dat ze tijdens het bemiddelingstraject op een respectvolle manier met elkaar blijven omgaan. Een belangrijke taak is de onderlinge communicatie te structureren en te bevorderen. Samen met de partijen helpt hij de situatie te analyseren en te streven naar een win-winsituatie, die voor alle betrokkenen een gunstige afloop heeft.”

“Ik streef naar een win-winsituatie.”

Collaboratieve onderhandeling

Bemiddeling biedt meerdere voordelen. De procedure is goedkoper dan een rechtszaak. De partijen komen sneller tot een vergelijk. En een bemiddelde oplossing is duurzamer, wijst onderzoek uit. De wetgever heeft in het kader van de bemiddeling de collaboratieve onderhandeling geïntroduceerd. Het gaat daarbij om een gestructureerde en vertrouwelijke onderhandeling, gevoerd door een collaboratieve advocaat. “Hij beoogt het geschil op te lossen op een respectvolle wijze en te komen tot bevredigende, evenwichtige en duurzame overeenkomsten, die beantwoorden aan de noden en belangen van elke partij. Enkel advocaten die zich hebben laten registreren als collaboratieve advocaat mogen deze onderhandelingen aanknopen. Ook dit soort van alternatieve geschiloplossing interesseert mij sterk”, verklaart Benjamin.

Samenwerking en integratie

“Sinds 1 oktober ben ik een samenwerking aangegaan met Omnius Advocaten. Dit Genkse advocatenkantoor is 50 jaar actief als juridische partner van Limburgse bedrijven, instellingen en privécliënten. Het kantoor telt 15 advocaten en is opgedeeld in diverse vakgroepen, die zich elk toeleggen op een specifiek juridisch domein. Ikzelf blijf juridische dienstverlening en bijstand bieden in de basismateries aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en aannemingsrecht, maar ook in het incasso van facturen.Cliënten die naar mij komen met vragen die niet echt onder mijn materies vallen, verwijs ik voortaan met het volste vertrouwen door naar de juiste advocaten. Volgend jaar verwacht ik mijn kantoor volledig te integreren in dat van Omnius Advocaten.”

Incasso

De meeste ondernemingen kloppen aan voor de invordering van laattijdige openstaande rekeningen.

Benjamin Nouwkens

Advocatenkantoor Nouwkens

011 32 22 49

Kapelstraat 66

3590 Diepenbeek

www.advocatenkantoornouwkens.be