Logo Qontact

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

BISAR Architecten I R2Livin Architects Slimme architectuur rendeert

Bedrijfsleiders hebben weinig of geen tijd om zich concreet bezig te houden met hun architecturale noden. Zij winnen advies in bij BISAR Business Architecture en krijgen er zelfs antwoorden op vragen die niet bij hen opkomen. “Onze consulting betekent een meerwaarde voor wie overweegt industriegrond of een bedrijfsgebouw te kopen. Of zijn huidige pand wil uitbreiden of anders inrichten. We reiken een afgelijnde studie aan die onder meer aantoont welk perceel het meest geschikt is en in welke mate de bestaande site kan worden geoptimaliseerd”, klinkt het bij Leander Kippers en Ismaël Gielen.

Uitgewerkt traject

Leander: “Samen met Geert Janssen van Jaraco, een partner die de kwalitatieve uitvoering van bouwprojecten ondersteunt, heeft BISAR Business Architecture een volledig traject uitgewerkt voor CKS. Dit elektrotechniekbedrijf in Dilsen-Stokkem barst uit zijn voegen en is aan uitbreiding toe. De hamvraag van de zaakvoerder luidt: hoe en tegen welke kosten? Wij stellen als architecten vast dat bedrijven meestal goed weten hoe ze vandaag de dag operationeel moeten zijn, maar niet welke veranderingen ze kunnen doorvoeren om op een andere manier te werken. Met BISAR Business Architecture geven we het antwoord op de vraag naar esthetische en conceptuele industriebouw.”

Slim en rendabel

Leander: “De organisatie, de workflow en de verschillende bedrijfsprocessen kan je bijsturen, zodat de werking in een onderneming eventueel versnelt. Belangrijk is de rol die architectuur daarin speelt: hoe slimmer de architectuur, hoe rendabeler het bedrijf kan zijn. Wij denken dus mee met de zaakvoerder en zijn bedrijf. Bijvoorbeeld over de wijze waarop de groei in kaart kan worden gebracht. Over de uitbreidbaarheid van het gebouw. Of over het finetunen van de oppervlakte. Want ook in de aantal vierkante meter zit rendement: bouw je te groot dan gaat dit gepaard met een overdreven kostprijs, bouw je te klein dan boycot je wellicht de toekomst. Op basis van onze overwegingen maken we een plan van aanpak. Daarin nemen wij ook problemen onder de loep die zich niet alleen vandaag of morgen, maar ook over vijf en tien jaar kunnen voordoen. CKS is meer dan gebaat bij onze bedrijfsanalyse. We hebben hen geadviseerd om een architect onder de arm te nemen voor er een ontwerp op papier komt. En dat is een eerlijk advies.”

Samen met experts

Ismaël: “Bij BISAR Business Architecture pakken wij de zaken uiterst specialistisch aan. We gaan duurzame samenwerkingen aan met experts in hun vakgebied om het juiste team samen te stellen naargelang het soort opdracht. Zoals voor het nieuwe complex van Pevo-Dinkels, het grootste tandtechnisch laboratorium in de Benelux. Al sinds 2014 begeleidt BISAR Business Architecture deze opdrachtgever uit Turnhout bij het zoeken naar de juiste bouwgrond, het uitwerken van het eerste concept en het uiteindelijk ontwerpen van een zo rendabel mogelijk gebouw. Als overkoepelend coördinator komen wij samen met gespecialiseerde firma’s, zelf buitenlandse, tot een ontwerp. Met inbegrip van pakweg de opstelling van de meubels tot en met de voorzieningen voor drijfkracht, perslucht en data voor de dentale toestellen. Kijk, industriehallen tekenen is leuk, maar waarin maak je als architect het verschil? Aan de ene kant in de uitstraling en esthetiek, zodat het project een uithangbord is voor de zaak, het kantoor of het bedrijf van de opdrachtgever. Maar aan de andere kant willen we ons ook garant stellen als specialisten. Op elk noodzakelijk vlak: brandtechnisch, klimaattechnieken, verharding, opslag, productieprocesoptimalisatie, noem maar op.”

Beter en doordachter

Ismaël: “Wij werken alle vraagtekens weg die kunnen ontstaan door de bouwkundige wetgeving, het budget en de programma-eisen. Zonder effectief een ontwerp te maken. Het komt erop neer dat de bouwheer elk detail kent vooraleer we eventueel beginnen te ontwerpen. Dit moet hem toelaten om doordacht beslissingen te nemen over onder andere de grootte van het gebouw, de kantoorindeling, laden en lossen, het werkregime, gevaarlijke producten en de exponentiële groei op korte en middellange termijn.”
Leander: “Alle deelaspecten waarmee een bedrijf te maken heeft, moeten correct worden gedimensioneerd en georganiseerd. Ons werkgebied is heel breed. Van terreinanalyse en perceeloriëntatie tot hoogtemeting, zonering en bodemanalyse. De volumestudie bijvoorbeeld geeft aan hoe groot er kan worden gebouwd. Veel architectenbureaus maken louter een ontwerp. Onze grote meerwaarde zit in de analyse vooraf waardoor wij de bouwheer een beter en doordachter geheel aanreiken.”

Bouwheer challengen

Ismaël: “We geven de bouwheer snel inzicht in: wat wil ik en wat kan ik? Zo kan hij gefaseerd bouwen, in functie van de oppervlakte-optimalisatie. Want ook industriegronden worden duurder en kleinschaliger en gaan meer dan ooit gepaard met strenge bouwkundige voorschriften en eisen, denk maar aan de verhardingsindex en de regenwaterhuishouding. Wij challengen de bouwheer op alle mogelijke manieren zodat hij weloverwogen kan beslissen tijdens het hele voortraject.”
Leander: “BISAR Business Architecture wil een bepaalde standaard bereiken. Door ons nog meer in een architectuuropdracht te verdiepen en niet alleen in de uitvoering of het design op zich. Vaak wordt het essentiële voortraject stiefmoederlijk behandeld of zelfs vergeten. Elke bouwheer zou eerst aan een architect moeten vragen of hij in dit traject een meerwaarde kan leveren.”

De juiste checklist

Ismaël: “Met onze afgelijnde studie rollen we automatisch in het voortraject en in het BIM- of Bouw Informatie Model team. Als je met de juiste checklist van parameters vertrekt om te starten met je ontwerp, is het makkelijker om meteen nauwkeurig en duidelijk te tekenen dan andersom. Een heel andere werkwijze dan de klassieke bouwteamformule, waarbij je als architect louter een kost bent in de offerte van de aannemer. Er is slechts één manier van bouwen: de juiste. Je kan geen stappen in het bouwproces overslaan want dan loopt het mis. Met BISAR Business Architecture hebben wij al met meerdere industriële bouwprojecten bewezen dat we de doorslag kunnen geven.”

Doorgedreven onderzoek

Leander: “Heel belangrijk in onze consulting is ons doorgedreven onderzoek naar juistheid. We roepen niet dat wij de beste architecten zijn, maar gaan wel altijd te werk met de hoogste mate van oprechtheid. En dat geldt ook voor de experts waarmee we in zee gaan. Om de organisatie van een bedrijf aan te voelen, gaan we meestal twee tot drie keer ter plaatse praten met de medewerkers, om hen te screenen. Wij willen dat de klant tevreden is en dat we het maximum hebben gedaan op het vlak van architectuur, organisatie, functionaliteit en design. Daarin onderscheidt BISAR Business Architecture zich van andere architectenbureaus.”

Ismaël Gielen & Leander Kippers

BISAR Architecten I R2Livin Architects

Grensstraat 82

3740 Bilzen

Beskensstraat 98 3520 Zonhoven

www.bisar.be www.r2livin.com