Logo Qontact

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Altez Bouwen met een prikkel

Als je tegenwoordig een esthetisch en duurzaam industriegebouw in de buurt ziet verrijzen, is de kans reëel dat het gebouw de signatuur draagt van Altez. Het industrieel bouwbedrijf uit Meeuwen onderscheidt zich door de productie van zijn materialen in eigen hand te nemen, waardoor het staalharde garanties kan bieden qua kwaliteit en timing. “Wij investeren niet in marketing, we investeren in onze klant.”

Altez is een klinkende naam die actief is over heel België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. De bouwgroep met roots in West-Vlaanderen nam in 2008 het Meeuwens bouwbedrijfGeerkens over om haar positie in Limburg te versterken. “En daar zijn wij volop mee bezig”, legt CEO Johan Colpaertuit. “We noteren elk jaar een flinke groei, maar zien nog veel groeipotentieel in Limburg. Onze lokale naambekendheid moet vergroten.” Toch zoekt Altez geen quick wins door her en der te adverteren, maar bouwt het bedrijf aan zijn goede reputatie door uit te blinken in zijn werk. “Als je veel zorg besteedt aan je klanten, levert dat spontane reclame op”, verklaart bouwconsulent Stefan Coolen. “Zowel in België als in het buitenland hebben wij onze goede naam op de kaart gezet.”

Keuze voor zekerheid

Altez is in meer dan één opzicht anders dan de anderen. Johan: “We kopen onze materialen niet aan zoals het gros van de bouwbedrijven, wij produceren die materialen zelf. Zo vind je geen vijf bedrijven in België. Het grote voordeel is dat we nooit achterom moeten kijken om na te gaan of onze leverancier-producent kan volgen. Wij hebben de touwtjes in handen. Dit maakt dat we onze klanten de hoogste kwaliteit én een strakke timing kunnen garanderen.” Stefan: “Wij zitten samen aan tafel met elke klant om zijn bouwproject tot in detail te analyseren: design, kwaliteit, functionaliteit, ecologie, uitstraling en esthetiek. We trekken alle tijd uit om hem te adviseren.” Verkoopdirecteur Geert Perneelvat samen: “De klassieke industriële bouwmarkt is een gevechtsmarkt: de goedkoopste aannemer wint. Vaak is de goedkoopste offerte gebaseerd op een raming van de kosten en de werken, maar loopt de factuur gaandeweg op. We willen geen deel uitmaken van deze aanbestedingsmarkt, wij opereren in een gunningsmarkt. Een klant die voor ons kiest, kiest voor kwaliteit en zekerheid. Hij weet van bij aanvang exact hoeveel zijn project gaat kosten en wanneer het werk zal klaar zijn. Geen onaangename verrassingen onderweg!”

“Een klant die voor Altez kiest, kiest voor kwaliteit en zekerheid.”

Uitzicht en uitstraling

PRIKKEL is het toverwoord: Planning, Resultaat, Innovatie, Kwaliteit, Klant is koning, Efficiëntie, Loyaliteit. In deze tijden van economische bloei ziet Altez de toekomst rooskleurig in. “Er is vraag naar onze diensten en producten: fabriekshallen, opslagplaatsen, toonzalen, kantoorruimten en werkplaatsen die kwaliteit en functionaliteit verenigen met duurzaamheid en design”, besluit Johan. “Bedrijven besteden meer en meer aandacht aan het uitzicht en de uitstraling van hun gebouwen. De tijd van de schoenendoosgebouwen is voorbij. Altez werkt in voorkomende gevallen nauw samen met architecten om de bouwtechnische consequenties van de ontwerpen te realiseren. Wij zorgen ervoor dat de esthetiek in synchronisatie blijft met de productie.”

Geert Perneel, Stefan Coolen & Johan Colpaert

Altez

011 79 02 00

Weg op Bree 125

3670 Meeuwen

www.altez.be