Logo Qontact

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Certafin Adviserende cijferaars

Een eigentijds boekhoudkantoor profileert zich als een sparringpartner voor ondernemers, vrije beroepers en zelfstandigen. Wie zeker wil zijn van een uitmuntende vakkennis en service op het vlak van accountancy, analytische boekhouding, fiscaal en financieel management klopt aan bij Certafin. “Klanten ondersteunen en hun financiële en administratieve organisatie optimaliseren, daar gaan wij voor.”

QONTACT / De tijd staat niet stil. Ook accountancy is in volle evolutie, niet?
Jan: “Bij Certafin merken we dat er een verschuiving plaatsheeft. Wij gaan van een traditioneel boekhoudkantoor, dat aan- en verkoopfacturen en bankuittreksels verwerkt, over naar een advieskantoor dat zijn klanten ondersteunt om hun doelstellingen te realiseren. Daarom zetten we volop in op automatisering en digitalisering.”
Edwin: “Onlangs zijn wij overgestapt op een nieuw boekhoudpakket dat de nieuwste toepassingen mogelijk maakt. Eind maart is in ons kantoor een nieuwe server geïnstalleerd. Die zorgt voor een grotere capaciteit en een hogere snelheid met het oog op de digitalisering. Bovendien bieden we nu een klantenportaal aan.”

QONTACT / Welke voordelen levert de automatisering en de digitalisering op?
Jan Beckers: “Voortaan gaan wij efficiënter te werk door het inscannen en de OCR-herkenning van facturen. Verder worden bankuittreksels en loonstaten digitaal verwerkt. Onze klanten zullen dan ook de mogelijkheid hebben om in te loggen en op elk moment online hun boekhouddossier te raadplegen. Dit stelt ons in staat om dossiers pro-actief aan te sturen.”
Edwin: “Op die manier creëren we ruimte binnen onze werkzaamheden om klanten effectief te ondersteunen en de financiële en/of administratieve organisatie in hun bedrijf te optimaliseren.”

QONTACT / Klanten kunnen een tegemoetkoming krijgen voor jullie advies?
Johan: “Certafin is in januari dit jaar door het Agentschap Innoveren en Ondernemen erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Daardoor kunnen wij onze meerwaarde van advieskantoor aanbieden met een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid. Onze klanten recupereren 30 tot 40 procent van de kostprijs van bepaalde diensten. Jaarlijks zelfs tot een bedrag van 15.000 euro!”
Edwin: “De diensten van Certafin die onder de kmo-portefeuille vallen zijn bedrijfseconomisch advies, fiscaal advies en startersadvies. Het dienstenpakket varieert van het opzetten van kostprijsanalyses, analytische boekhouding en financiële organisatie binnen een onderneming tot advies en begeleiding bij fiscale herstructureringen, successieplanning en haalbaarheidsstudies.”
Jan: “We stellen vast dat zowel kleine als grotere ondernemingen nood hebben aan degelijk en doelgericht advies. Als erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille willen wij voor onze klanten de drempel van op maat gemaakt advies verlagen.”

QONTACT / Op welke manier houden jullie klanten de vinger aan de pols?
Edwin: “In de nabije toekomst zullen wij onze klanten en contacten via digitale nieuwsbrieven informeren. Zo houden we hen op de hoogte van de laatste nieuwe topics op het vlak van accountancy en fiscaliteit.”
Johan: “Eind vorig jaar is Certafin de samenwerking aangegaan met een Nederlands accountantskantoor om het grensoverschrijdend ondernemen te begeleiden. Wij ondervinden dat steeds meer ondernemers zaken doen over de landsgrenzen heen. Het loont zeker de moeite dat ze zich bij alle aspecten hieromtrent laten bijstaan. We organiseren talrijke seminaries om onze klanten en derden over deze materie te informeren. Naast de fiscale en de boekhoudkundige richtlijnen komt ook het werken met personeel in Nederland er aan bod. Daarbij worden wij ondersteund door onze partners in Nederland en België.”

Fiscaal signaal


1. Bescherming woning tegen schuldeisers
Door een eenvoudige verklaring bij de notaris kunnen zelfstandigen, bedrijfsleiders en bestuurders hun gezinswoning niet vatbaar voor beslag laten worden en dit voor alle zakelijke rechten zoals vruchtgebruik en pacht, maar niet voor het recht van bewoning.

Let wel, deze bescherming geldt enkel met betrekking tot de beroepsschulden. Privé-schuldeisers kunnen nog altijd beslag laten leggen op de gezinswoning. De bescherming blijft behouden tot de stopzetting van de professionele activiteiten of indien er afstand wordt gedaan van de onbeslagbaarheid.

Zelfs in het geval dat je de gezinswoning verkoopt en een nieuwe aankoopt, gaat deze onbeslagbaarheid mee over mits je de verkoopprijs binnen het jaar opnieuw aanwendt om een nieuwe gezinswoning aan te schaffen. In de tussentijd moet het geld van de verkoop wel in bewaring worden gegeven bij de notaris.

2. BTW-kwartaalvoorschotten afgeschaft
Sinds 1 april 2017 ben je niet langer verplicht voorschotten te betalen als kwartaalaangever en worden de eventuele problemen van een voorfinanciering weggewerkt. De reden voor het afschaffen van deze voorschotten is het streven naar de gelijke behandeling tussen de maandaangevers en de kwartaalaangevers.

Dit houdt in dat kwartaalaangevers voortaan ook elk jaar een voorschot betalen uiterlijk op 24 december. Het eenmalige voorschot omvat de BTW die in principe verschuldigd is op je professionele handelingen tijdens het vierde kwartaal.

Praktisch gezien heb je dus in maart 2017 je laatste voorschot betaalt. Vanaf april moeten geen voorschotten meer worden betaald. Dit betekent evenwel dat je als kwartaalaangever op 20 juli het volledige bedrag aan verschuldigde BTW voor het tweede kwartaal zal moeten storten.

JOHAN CUPPENS & EDWIN FRANSSEN & JAN BECKERS

Certafin

089 35 67 00

Jaarbeurslaan 17 bus 21

3600 Genk

www.certafin.be