Logo Qontact

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Huvex Expertise Recht op gratis tegenexpert

Wist jij dat je bij alle schadegevallen in het kader van je brandverzekering het recht hebt om een eigen expert of een tegenexpert aan te stellen? Wist je ook dat deze dienstverlening wordt vergoed door je verzekeringsmaatschappij en jou niets kost? “Huvex Expertise stelt alles in het werk om je bij te staan met het oog op een snelle en maximale schadevergoeding”, aldus zaakvoerder Michiel Huveneers.

QONTACT / Waarmee kan Huvex Expertise bedrijven van dienst zijn?
Michiel: “Wij treden op als onafhankelijk expertisebureau, dat uitsluitend de belangen van verzekerden behartigt en niet die van verzekeraars. Concreet gaat het om alle schadegevallen met betrekking tot elke algemene brandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering die door vergunde Belgische verzekeringsmaatschappijen, makelaars en banken worden aangeboden. Voorbeelden zijn brand-, water-, storm-, inbraak- en elektrische schade. Onze experts stellen in opdracht van de klant een gedetailleerde inventaris op, becijferen accuraat de schade en onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij of haar expert over het schadedossier. Ons team staat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ter beschikking van zowel particulieren als bedrijven die een schadegeval hebben opgelopen.”

"Onze experts gaan voor een maximale schadevergoeding."

QONTACT / Waarom schakel je bij schade best een eigen expert in?
Michiel: “Krijg je te maken met schade, dan stelt je verzekeringsmaatschappij zelf een expert aan. Die komt ter plaatse de schade vaststellen. Deze expert is ervaren in het regelen van schadegevallen en kent de polisvoorwaarden meestal beter dan jijzelf. Echter, de expert vertegenwoordigt de verzekeringsmaatschappij en zal altijd de kosten van de schade zo laag mogelijk begroten. Dit betekent vaak dat de maximale schadevergoeding niet wordt uitbetaald of dat bepaalde schadeposten minimaal worden ingeschat. Veel verzekerden gaan daar blindelings mee akkoord of beseffen niet goed wat ze precies ondertekenen. Vind je de voorgestelde schadevergoeding te laag? Weet dan dat elke brandverzekering in België voorziet dat je als verzekerde bij iedere gedekte schade het recht hebt om een eigen expert – ook wel privé-expert of tegenexpert genoemd – aan te stellen. Door Huvex Expertise in te schakelen, ligt de uit te keren schadevergoeding in bijna alle gevallen hoger dan het initiële voorstel van je verzekeringsmaatschappij.”

QONTACT / Leg eens uit: wat doet een tegenexpert precies?
Michiel: “Een tegenexpert is een deskundige die voor de belangen van de verzekerde opkomt in geval van alle soorten schade binnen de standaardbrandpolis. De experts van Huvex Expertise zijn onafhankelijk en werken dus niet voor een verzekeringsmaatschappij. Ze verdedigen de rechten van de schadelijders en zorgen ervoor dat zij de schadevergoeding ontvangen waarop ze recht hebben. Onze ervaren experts weten precies hoe het schadeproces in elkaar zit en begeleiden de verzekerden stap voor stap van begin tot eind. Als schadelijder heb je er alle voordeel bij om op ons een beroep te doen. Het gaat immers over je rechten en je geld. Want jij bent degene die jaarlijks de premie betaalt en in geval van schade is het vanzelfsprekend dat je moet eisen waarop je recht hebt. Na de vaststelling van de schade is het niet nodig om te wachten tot je verzekeraar zijn expert uitstuurt. Je doet er goed aan meteen een van onze experts aan te stellen. Het is ons doel je snel te ontlasten van zo veel mogelijk zorgen die door de schade zijn ontstaan.”

QONTACT / Klopt het dat een tegenexpertise gratis is?
Michiel: “Inderdaad. Een verzekeringsmaatschappij is contractueel verplicht om de honoraria en de kosten van de tegenexpert, exclusief 21 procent btw, ten laste te nemen volgens haar geldend barema. Dit barema verschilt van maatschappij tot maatschappij en kan in de brandpolis worden geraadpleegd. Huvex Expertise maakt zijn factuur over aan de verzekeringsmaatschappij en wordt rechtstreeks door de maatschappij betaald. Voor de schadelijder is onze dienstverlening kosteloos. En dat is mooi meegenomen!”

Tips

BIJ BRAND-, WATER- OF STORMSCHADE

1. Doe er alles aan om de ernst en de omvang van de schade te beperken.
2. Meld het schadegeval zo snel mogelijk aan je makelaar en/of verzekeraar.
3. Stel je eigen expert aan zodat je die meteen kan helpen en begeleiden.
4. Neem zo veel mogelijk foto's van de opgelopen schade.
5. Maak een lijst op van de beschadigde goederen inclusief de geschatte herstellingskosten.
6. Kopieer alle documenten om discussies of misverstanden achteraf te vermijden.
7. Werp niets weg voordat de expert de schade is komen vaststellen.MICHIEL HUVENEERS

Huvex Expertise

080 06 21 87

Aardeweg 1 bus 2

3582 Koersel-Beringen

www.huvex-expertise.be