Logo Qontact

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Willy Naessens Industriebouw Mijn mensen, mijn kapitaal

1 februari 2016

Er is maar één Willy Naessens, de flamboyante ondernemer die op zijn 14de een jongensdroom najaagt. Met vallen en opstaan stampt hij zonder diploma zijn bedrijf doorheen de jaren uit de grond. Vandaag staat de ereburger van Wortegem-Petegem aan het hoofd van de Willy Naessens Group, die faam geniet in heel België en in onze buurlanden. “De rode draad in mijn verhaal? Alleen ben je niets, samen met anderen ben je zoveel sterker.”

QONTACT / Ondernemen, wat betekent dat concreet voor u?

Willy Naessens: “Zo goedkoop mogelijk inkopen, de kosten zo laag mogelijk houden en zo duur mogelijk doorverkopen. Maar ondernemen is ook durven, denken, dromen, doen en doorzetten. Met behulp van deze vijf d’s is de Willy Naessens Group uitgegroeid tot een veelzijdig concern. We zijn actief in de industrie- en agrobouw, staal-, aluminium- en betonsector, zwembadbouw, vleesverwerking, transport en toerisme. Die diversificatie is een bewuste keuze. Ze maakt onze Group veel minder kwetsbaar voor risico’s of conjunctuurschommelingen. Want gaat het in de ene tak minder goed, dan floreren de zaken wel in een andere tak. Ondernemers die diversifiëren zijn graag gezien bij de banken. Risico's spreiden ligt nu eenmaal in mijn aard.”

QONTACT / U bent voorstander van 'dienend ondernemerschap' en eerlijkheid?

Willy Naessens: “Ik deins er niet voor terug om mijn medewerkers de waarheid te vertellen. Hebben we een goed jaar achter de rug, dan krijgen ze op ons personeelsfeest te horen hoeveel het bedrijf heeft verdiend. Omgekeerd geldt hetzelfde. Beleven we moeilijke tijden zoals in 1993, dan winden wij daar geen doekjes om. Vorig jaar hebben we drie overnames gedaan en maar liefst 18.900.000 euro geïnvesteerd in de Group. De winst die we opstrijken, verdwijnt niet in mijn zakken. 95 procent ervan wordt geherinvesteerd in de onderneming. De overige vijf procent gaat naar mijn mensen. Het levert mij applaus op en dat maakt me gelukkig.”

"Risico’s spreiden ligt in mijn aard."

QONTACT / Waarin schuilt het geheim van een gezond bedrijf?

Willy Naessens: “Een gezonde onderneming heeft de kracht van het Friese boerenpaard en de snelheid van het racepaard in huis. Wat bedoel ik daarmee? Eerst en vooral moet je als ondernemer je mensen met de neus in dezelfde richting zetten, net zoals bij het mennen. Span je een Fries landbouwpaard voor je kar, dan levert dat werkvermogen en macht op. Met een Arabier voor je koets kan je rekenen op vaart en efficiëntie. De grens tussen mijn grote passie, de paarden, en mijn zakenleven is altijd al filterdun geweest.”

QONTACT / Wat heeft in belangrijke mate uw groei gestimuleerd?

Willy Naessens: “Verticale integratie, ongetwijfeld. Wij beheersen bijvoorbeeld het hele productieproces van onze betonproducten van a tot z en hebben alle activiteiten van de bedrijfskolom bij onszelf ondergebracht. Al onze fabrieken, gebouwen, auto's, vrachtwagens, kranen, machines en ga zo maar door zijn ons eigendom. We huren of leasen niets. Per fabriek vervaardigen wij één product. Was ik op een andere manier te werk gegaan, met zo weinig mogelijk kapitaal en eigen middelen en zo veel mogelijk omzet, dan zouden we vandaag wellicht twee tot drie keer zo groot zijn geweest. Maar ik heb andere keuzes gemaakt. Ik voel mij een landbouwer en een landbouwer wil alles zelf bezitten. Ik ben 54 jaar geleden begonnen met het bouwen van zwembaden, een zeer moeilijke stiel. In de zomer heeft een doorsnee zwembadbouwer al snel 10 tot 20 vaklui in dienst. In de winter heb je geen werk voor die mensen, tenzij je ze elders kan inzetten zoals wij dat doen in onze bouwprojecten. Daardoor zijn we blijven groeien. De gemiddelde zwembadbouwer kan dus nooit groot worden.”

QONTACT / Hoe hebt u zo'n grote naambekendheid opgebouwd?

Willy Naessens: “Wij hebben altijd veel publiciteit gemaakt, het meeste van alle aannemers. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. Ik ben een flamboyante ondernemer die mediabelangstelling krijgt en zelf creëert. Door het wereldkampioenschap mennen te organiseren, heeft de media ons opgepikt. De eerste maal 17 keer, de tweede maal 28 keer. Dat was onze prilste vorm van publiciteit. De media zijn zeer belangrijk voor ons. Als wij een industriebouw of staalbouw optrekken, is die klant gesteld voor 10 jaar. Eigenlijk hebben we dan een klant verloren en moeten we op zoek gaan naar een nieuwe. Daarom is het zaak om ervoor te zorgen dat potentiële klanten aan je denken wanneer ze gaan bouwen. Hoe doe je dat? Door naambekendheid te creëren.”

"Ik ben mijn medewerkers eeuwig dankbaar."

QONTACT / Bent u onvervangbaar binnen de Willy Naessens Group?

Willy Naessens: “Dat heb ik tot een tiental jaar geleden altijd gedacht. Welnu, dat klopt niet. De bedrijfsopvolging is verzekerd. Mijn kinderen staan allebei in voor het dagelijks bestuur in de Group en doen dat goed, maar ze redden het niet alleen. Het is niet omdat je de zoon van Eddy Merckx bent dat je even snel kan koersen. Daarom heb ik ingegrepen en de knapste koppen het hoogst op de ladder geplaatst. Zo is de nummer één in de Group geen familielid, de nummer twee mijn schoonzoon, de nummer drie opnieuw geen familielid enzovoort. Let wel, binnen mijn bedrijf zie ik mijn kinderen ook niet als familie, maar zij zijn wel de eigenaars en hebben de macht om in te grijpen wanneer er iets abnormaals gebeurt.”

QONTACT / Hoe belangrijk zijn de medewerkers voor een onderneming?

Willy Naessens: “Het grootste kapitaal in een onderneming vormen de medewerkers, niet de machines. Daar mag je niet aan twijfelen. Alles begint bij het vinden van de juiste mensen, dan ben je goed bezig. Ik zeg dan ook tegen mijn directeuren: jullie moeten het niet allemaal zelf doen, ga op zoek naar het juiste personeel en laat je omringen door mensen die slimmer zijn dan jezelf. Uiteraard moet je hen appreciëren, motiveren en belonen. Bij ons gebeurt dat nog op een ouderwetse manier. Met een geschenk en een groot feest ter gelegenheid van mijn verjaardag bijvoorbeeld. Of met een attentie voor een communie of huwelijk waarbij ikzelf, mijn vrouw, dochter of een topmedewerker persoonlijk langsgaat. Dat zijn kleinigheden, maar je gelooft niet hoe belangrijk die zijn. Waarom doe ik dit? Omdat mijn medewerkers van hoog tot laag ervoor zorgen dat ik geld verdien en dus geef ik hen iets terug. Ons kaderpersoneel rijdt met waardevolle bedrijfswagens. Zij bepalen dat zelf want hoe beter ze zaken doen, hoe beter ik daar van word. Onze arbeiders die een week uitslapen krijgen een auto mee. Ze mogen daarmee zelfs op vakantie gaan. Ik ben er zeker van: al die appreciatie en beloningen krijg je op de een of andere manier terug.”

QONTACT / Wat is de grootste professionele fout die u hebt gemaakt?

Willy Naessens: “Daar moet ik geen twee keer over nadenken: ik heb veel te lang geen goede boekhouder gehad. In het begin van mijn carrière was er geen sprake van balansen. Toen had je een boekje met op de linkerpagina de inkomsten en op de rechterpagina de uitgaven. Daarmee was de kous af. Na een vijftiental jaar ben ik toevallig een topboekhouder tegen het lijf gelopen. Die vertelde me meteen dat ik niet goed bezig was. Zo liet hij me verstaan dat ik werk moest maken van een juiste nacalculatie. Maar hij tikte mij vooral op de vingers omdat al onze stielen in één en hetzelfde bedrijf waren ondergebracht. Een kat vindt er haar jongen niet meer in terug, zei hij. Ik heb dan aparte bedrijven en units opgericht voor onze zwembaden, betonbouw, staalbouw, industriebouw en andere takken. Verder ben ik nagegaan met welke activiteiten we geld verdienden en waar we geld verloren. Nu is zo'n gang van zaken ondenkbaar.”

QONTACT / Zou u opnieuw hetzelfde carrièrepad bewandelen?

Willy Naessens: “Moest ik kunnen herbeginnen, dan zou ik niet meer aan het hoofd van een groot bedrijf willen staan. Pakweg 50 personeelsleden is voor mij voldoende. Met hen wil ik zo efficiënt mogelijk werken en het onderste uit de kan halen. Met 50 goede mensen kan je ook goed je boterham verdienen. Ik heb geen behoefte aan 10 biefstukken, één biefstuk is voldoende. En het allerbelangrijkste: van een 50-koppig team kan ik volop genieten. Dat klinkt misschien eigenaardig, maar ik wil voor alles familiair kunnen omgaan met mijn mensen. Zo zit ik in elkaar, dat past bij mijn karakter. Mijn kinderen hebben dezelfde mentaliteit, vooral mijn dochter. Zij speelt in het bedrijf een beetje de rol van het noodnummer 112: depanneren, zieken bezoeken en helpen waar het nodig is. Dat deed ik ook, maar omdat mijn bedrijf nu zo groot is geworden, heb ik daar geen tijd meer voor. Er zijn de laatste jaren zo veel nieuwe medewerkers in dienst getreden die ik zelfs niet ken. Daar heb ik het wel moeilijk mee. Maar je groeit zonder dat je het weet. Nu, mijn opvolgers doen het goed, zelfs beter dan mij. Ze hebben natuurlijk een veel betere opleiding genoten. Toen ik 25 jaar was, studeerde er in mijn dorp welgeteld één persoon aan de universiteit, de latere dokter. Tegenwoordig is dat wel anders. Onze Group is goed gestructureerd en we hebben alles onder controle. De molen draait.”

QONTACT / Hoe wilt u later herinnerd worden?

Willy Naessens: “Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Wel, ik zou willen dat ik de geschiedenisboeken inga als iemand die door zijn personeel werd geapprecieerd. Het is dankzij mijn medewerkers dat ik hier zit, ik ben hen dan ook eeuwig dankbaar. Ik kom graag onder mijn mensen en vind het fijn om een babbeltje te slaan. Want je leeft ten slotte maar één keer.”

Willy Naessens

Willy Naessens Industriebouw

013 29 27 27

Industriezone Ravenshout 5.2.58

3980 Tessenderlo

www.industriebouw.be