Logo Qontact

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

B-Sure Scheiden is lijden?

PDF Versie

Een inconvenient question misschien: ben je wel zeker dat je kapitaal voldoende is beveiligd? B-Sure begeleidt ondernemers, zelfstandigen, vrije beroepers, professionele sporters en hun families bij de opbouw, het beheer en de overdracht van hun vermogen. “We wijzen onze klanten de weg naar een onbezorgde financiële toekomst, welke zwarte zwanen er ook voorbij komen gevlogen”, knikt CEO Michelle Bovy.

Hoge tol

Het leven van een ondernemer gaat niet altijd over rozen. Lange werkdagen en korte weekends kunnen hun tol eisen, ook op relationeel vlak. De financiële impact van een echtscheiding wordt op voorhand dikwijls onderschat. “De kans is reëel dat je steigert wanneer de notaris je meedeelt dat je ex-partner recht heeft op de helft van de waarde van de aandelen van je bedrijf, ook al heeft je ex-partner nooit in je bedrijf gewerkt en staan alle aandelen bovendien op jouw naam”, waarschuwt partner Olivier Houwaer. “Als je gehuwd bent zonder huwelijkscontract, kan je bovenstaand scenario enkel vermijden wanneer je kan aantonen dat je de aandelen van je bedrijf reeds vóór je huwelijk bezat of ze tijdens je huwelijk hebt gekregen of geërfd, of wanneer je je bedrijf hebt opgericht met geld dat je al voor je huwelijk bezat. Kan je dit bewijs niet leveren, dan kan jouw partner bij een echtscheiding de helft van de waarde van de aandelen opeisen.”

Discussies vermijden

“Een huwelijkscontract bewijst zich terzake als een beproefd en nuttig instrument om discussies over de waarde van de aandelen op het moment van een echtscheiding te vermijden”, vervolgt Michelle. “Je kan eindeloze discussies over de waardering van de aandelen tijdens een vechtscheiding voorkomen door de waarderingsmethode vooraf al vast te leggen in een huwelijkscontract. Maar ook wanneer je je bedrijf vóór je huwelijk oprichtte of de aandelen erfde dan wel geschonken kreeg, riskeer je door het nieuwe huwelijksvermogensrecht toch nog iets aan je ex te moeten betalen. Vanaf nu ben je immers een vergoeding aan je ex verschuldigd ten belope van wat de huwgemeenschap redelijkerwijze zou hebben ontvangen mocht je je beroep zonder vennootschap hebben uitgeoefend.” De reserves die je vóór september 2018 in je vennootschap hebt opgepot zijn evenwel safe, stelt Michelle gerust. “Voor de toekomst doe je er wel goed aan om de vergoedingsmethode reeds vooraf vast te leggen in je huwelijkscontract.” En dan hebben we het nog niet gehad over het lot van je aanvullend pensioen, bijvoorbeeld IPT en VAPZ: mag je je opgespaard aanvullend pensioenkapitaal voor jezelf houden of moet je de helft afstaan aan je ex? Olivier: “Het aanvullend pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk, geldt volgens de wet als een gemeenschappelijk goed dat bij echtscheiding moet worden gedeeld met de ex-partner.” Laat je bij de redactie van de echtscheidingsakte evenwel bijstaan door een specialist om later onaangename verrassingen te vermijden. “Indien je je aanvullend pensioenkapitaal bij echtscheiding niet met je ex wilt delen, kan ook een uitsluitingsclausule in je huwelijkscontract soelaas bieden”, besluit Michelle.

Advies en totaalaanpak

B-Sure is een family office dat succesvolle ondernemers zowel fiscaal-juridisch als financieel-economisch advies verleent. “Wat ons uniek maakt, is onze totaalaanpak en samenwerking met prominente banken en verzekeringsmaatschappijen”, geeft Michelle aan. “Die totaalaanpak steunt op vijf pijlers: vermogensopbouw, vermogensbeheer, vermogensoverdracht, beleggingsvastgoed en overdrachtsbegeleiding van familiebedrijven. Aan de hand van een zogenaamde vermogensfoto of ‘welfie’ definiëren we klanten op basis van hun totale vermogen, levensstandaard, gezinssituatie, verwachtingen en verlangens.”

  • Olivier Houwaer & Michelle Bovy - B-Sure
  • Scheepvaartplein 3 - 3500 Hasselt
  • 011 23 69 55
  • www.b-sure.eu