Logo Qontact

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Ondernemer Werkgevers en werknemers hebben gelijklopende belangen

24 april 2015

Roland Duchâtelet roept werkgevers en werknemers uit de privésector op om zich te verenigen. We ontmoeten hem in het Grand Café op Stayen. Hij vertrouwt ons toe dat hij dit interview heeft toegestaan omdat hij gelooft in het vernieuwende project Qontact. Hij noemt Sint-Truiden een stad met beleving. Als je hier werkgevers en werknemers op een onafhankelijke manier kan samenbrengen, heb je volgens hem een uniek concept dat deuren opent. De traditionele werkgeversfederaties, evenals de vakbonden, houden zichzelf in stand door middel van subsidies. Dit is één van de redenen waardoor onze overheidskost te zwaar is en de belastingvoet te hoog blijft voor bedrijven.

QONTACT / Vanwaar uw uitgesproken strijd tegen de overheid?


Roland Duchâtelet: “De tewerkstelling bij de overheid is in ons land sinds het jaar 2000 met meer dan 20 procent gestegen, dit kostte zo’n 12 miljard euro terwijl dit in andere landen sterk gezakt is. anderhalf miljoen mensen werken bij ons in de overheid, ten opzichte van 800.000 in de productieve sectoren. We hadden dus een schandalig slecht overheidsbeleid op dat vlak de laatste jaren. De mensen die daar het slachtoffer van zijn, zitten in de privésector. Hun reëel inkomen, de koopkracht, is niet gestegen sindsdien, integendeel. Dat is een schande want dat is het beleid van de politiek dat gefaald heeft. Daarom zouden werkgevers en werknemers uit de privésector moeten samenspannen tegen de veel te zware overheid. Klein probleem: de werkgevers spannen mee met de overheid omdat ze allerlei subsidies krijgen. Eigenlijk zijn ze omgekocht door de overheid want deze deelt nog eens 12 miljard euro uit aan subsidies. Dat maakt het systeem compleet rot. Aan de vakbondszijde is het nog veel erger. Want de mensen die werken voor de privé zitten bij dezelfde vakbond als diegenen die werken voor de overheid. Eigenlijk zou je een aparte vakbond moeten hebben voor de mensen uit de privé om te kunnen reageren tegen het wanbeleid van de overheid.”

“Werkgevers en werknemers, één strijd.”

QONTACT / Hoe moet de privésector hier concreet tegen optreden volgens u?

Roland Duchâtelet: “Het enige wat je kan doen, is een community gaan vormen met mensen die creatief zijn en echt vooruit willen. Daarom geloof ik heel hard in jullie werking van Qontact. Het gaat niet meer alleen over werkgevers of werknemers. Je moet ze samenbrengen. Dit is een nieuwe benadering in de huidige samenleving waar we in zitten. Want het probleem vandaag de dag is dat de politici niet gemotiveerd zijn om iets te veranderen, zij willen vooral populair blijven. En daardoor interesseren de mensen zich niet meer voor de politiek. Dus, de dynamiek die er zit in het politieke systeem in België, is niet bevorderlijk voor verandering. Je zult op jezelf aangewezen zijn. Je gaat mensen tegen je krijgen maar dat hoeft je niet te beletten om toch door te gaan.”

QONTACT / Wat zou u veranderen als u aan het roer van ons land zou staan?

Roland Duchâtelet: “Als je kijkt naar al de uitgaven die ons land voor de sociale zekerheid, meer dan 100 miljard euro aan werklozensteun, kindergeld, pensioenen en gezondheidszorg, dan besef je dat onze maatschappij wel rijk genoeg is. In plaats van dit op de huidige manier te organiseren, met veel tussenkomst van ambtenaren, kun je beter gaan werken met een basis-inkomen, een gratis inkomen die een sokkel is onder ander inkomen. Dit is als het ware een rente op het “maatschappelijk kapitaal” dat tot stand werd gebracht door onze ouders en voorouders. Als je dit aan iedereen zou geven, dan komen er nog één komma drie miljoen ‘ouders aan de haard’ bij, die momenteel niets hebben. Zelfs met hen erbij, kom je in totaal op 11 miljard euro. Dat is nog altijd minder dan die 12 miljard die sinds 2000 ging naar extra aanwervingen binnen de overheid. Bovendien is niemand verplicht om te werken en gaan mensen veel meer experimenteren om te zoeken wat ze echt graag doen als job. Hierdoor gaat iedereen gelukkiger worden.

“De oplossing: een community creëren van onafhankelijke mensen.”

QONTACT / U pleit al jaren voor dit basisinkomen, waarom komt het er niet door?

Roland Duchâtelet: “Ik pleit er inderdaad al lang voor maar ik heb ook 20 jaar nodig gehad om te doen begrijpen dat belasting op tewerkstelling dom is... Nu hebben ze het eindelijk door met de invoering van de tax shift. Het probleem waardoor het basisinkomen er niet doorkomt, is dat zowel de linker- en rechterzijde er tegen zijn. Rechtse mensen houden vol dat wie niet werkt, ook geen geld mag krijgen. Dat zit in hun hoofd, het is als het ware een geloofsovertuiging die los staat van de ratio. Deze mensen ga je daarom niet kunnen ombuigen. Aan de linkerzijde zijn er veel mensen die dit aan de basis wel geweldig vinden, bijvoorbeeld bij de vakbonden. Maar de top van de vakbonden vindt dit helemaal niet omdat dit hun macht volledig ondergraaft. Als je dit invoert, heb je morgen geen vakbonden meer nodig. Toch zal de omslag er vroeg of laat wel komen. Dan zal de kost om te ondernemen plots veel lager worden en wordt het dus wel interessant. Maar ik zie dat de eerste vijf jaar zeker niet gebeuren, hoewel er het laatste jaar wel een plotse beweging is voor een maatschappelijk dividend, een basisinkomen dus.”

QONTACT / Hoe ziet de toekomst er volgens u uit voor ondernemers in België?

Roland Duchâtelet: “In de wereld kennen wij nu de grootste omwenteling die de mensheid ooit heeft gekend. Praktisch samenlopend hebben we enerzijds de vervanging van de kracht van het brein door computers. En anderzijds hebben we het feit dat alle mensen van de wereld nu gratis met elkaar kunnen communiceren. Het probleem is dat veel mensen daar niet bij stil staan en dat niet door hebben. Je moet je nu kunnen verplaatsen in een wereld die anders is dan de wereld van vroeger. Eén van de belangrijkste zaken in de wereld van morgen is dat de maakindustrie nog slechts acht procent van de bevolking zal uitmaken. Ik geef dit aan om erop te wijzen dat de manier van leren en werken in de toekomst drastisch zal veranderen. Het onderwijs zou beter in handen komen van onderwijsondernemers. Nu is dat een mega-overheidsbedrijf met 400.000 medewerkers.Als dit in ons land niet gebeurd, zullen andere landen het doen en dan gaan we hopeloos achteruit. De toekomst biedt veel mogelijkheden op dat vlak om onderwijs en ook gezondheidszorg anders te gaan organiseren.”

QONTACT / Welke tip heeft u voor ondernemers?

Roland Duchâtelet: “Je moet heel goed weten met wat je bezig bent en met wat je niet bezig bent. Als ondernemer kun je niet alles zelf doen. Het is trouwens niet toevallig dat in twee van onze bedrijven een vrouw aan het hoofd staat. Vrouwen zijn volgens mij beter geschikt voor een managementfunctie dan mannen. Dit is onder andere omdat ze meer aandacht hebben voor anderen.“

ROLAND DUCHÂTELET

Ondernemer