Logo Qontact

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

Dit document omvat de algemene voorwaarden van toepassing bij het gebruik van de website http://www.qontact.be en de database van Qontact. Door gebruik te maken van de website treden de algemene voorwaarden in werking en accepteert u deze voorwaarden.

1. CONCEPT

Onze website is een online platform, dat erop gericht is om onze leden/ondernemers in contact te brengen met werkzoekenden/kandidaten met als doel de juiste persoon te vinden voor het invullen van hun openstaande vacature.

Onze leden/ondernemers hebben een onbeperkte toegang tot onze database van werkzoekenden/kandidaten, die hier hun C.V. kunnen uploaden en indien gewenst, een video kunnen plaatsen betreffende hun persoonlijke professionele ervaringen. De werkzoekende/kandidaat kan de ondersteuning van Qontact inroepen bij het opstellen van hun C.V. of bij het maken van een video.

Onze leden/ondernemers kunnen zelf vacatures en video’s betreffende hun business plaatsen op het online platform.

De website zal ook artikelen bevatten bestemd voor de leden/ondernemers en de werkzoekenden/kandidaten.

2. RELATIE MET QONTACT

Qontact is geen arbeidsbemiddelaar tussen het lid/de ondernemer en de werkzoekende/kandidaat en onderneemt geen specifieke acties om bepaalde leden/ondernemers met bepaalde werkzoekenden/kandidaten in contact te brengen. Qontact stelt enkel het online platform ter beschikking, waarbij beide partijen elkaar kunnen vinden en zelf kunnen beslissen over mekaars geschiktheid.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle informatie op de website in de vorm van teksten, foto’s, video’s, gegevens, software, logo’s, …, zijn de intellectuele eigendom van Qontact of van derden. Het is verboden deze informatie te kopiëren, publiceren, wijzigen, verspreiden of te gebruiken zonder de voorafgaandelijke schriftelijke stemming van Qontact.

4. ANTI-DISCRIMINATIE BELEID EN DIVERSITEIT

Qontact hecht veel belang aan anti-discriminatie en diversiteit en verwacht dit ook van haar leden/ondernemers en de werkzoekenden/kandidaten die gebruik maken van het online platform.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Het is onze bedoeling om juiste en bijgewerkte informatie te verspreiden. Qontact zal echter geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen betreffende de informatie op deze site, zoals bv. de inhoud van de C.V.’s, de vacatures, de video’s, ...

Door het ter beschikking stellen van het online platform gaat Qontact slechts een inspanningsverbintenis aan voor de totstandkoming van een werkgevers-werknemersrelatie tussen het lid/de ondernemer en de werkzoekende/kandidaat. Het lid/de ondernemer gaat zelf de werkgevers-werknemersrelatie aan en vormt zelfstandig een oordeel over de geschiktheid van de kandidaat. De werkgever en de werknemer beslissen over de arbeids- en loonvoorwaarden overeenkomstig de Belgische wetgeving ter zake.

Qontact kan niet aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse, indirecte of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of van andere sites die eraan gelinkt zijn. Zowel het lid/de ondernemer, evenals de werkzoekende/kandidaat, vrijwaart Qontact tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

6. RESPECT VOOR DE PRIVACY

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Qontact verzameld allerlei persoonlijke informatie van bezoekers en gebruikers van de website. De bezoeker en de gebruiker van de website bepalen zelf welke informatie ze op de website zetten.

Qontact garandeert dat de verstrekte persoonlijke gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier worden verzameld, conform de verordeningen in de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de privacy, betreffende de behandeling van persoonsgebonden gegevens. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden op generlei wijze doorgegeven aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de bezoeker of gebruiker.

De bezoeker en gebruiker van de website hebben het recht om kosteloos een rechtzetting of verwijdering te vragen van alle gegevens die hen betreffen en die, in het kader van de bedoelde verwerking, onvolledig zijn of niet ter zake doen. Dit recht wordt uitgeoefend door een schriftelijke vraag aan Qontact.

Qontact verkoopt of verspreid geen persoonlijke informatie van de bezoekers en gebruikers van haar website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de bezoeker of gebruiker. Algemene informatie die we hebben verzameld via de website, maar niet gelinkt aan de persoon van de bezoekers en gebruikers kan wel gebruikt worden om trends te detecteren, het online platform te verbeteren en als marketing materiaal.

Bij het gebruik van de website kunnen wij in het bezit komen van niet persoonlijke informatie, zoals het browser systeem, het IP adres, domeinnaam van de website van de gebruiker, …

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Qontact kan gebruik maken van cookies om het gebruik van de website voor de bezoeker en de gebruiker te vergemakkelijken. De bezoeker en gebruiker van de website kunnen hun internet browser zo instellen dat de cookies niet worden aanvaard of dat er een boodschap wordt weergegeven dat er gebruik wordt gemaakt van cookies. De bezoeker en gebruiker beslissen dan zelf of hij/zij deze toelaat op zijn computer al dan niet.

LINKS MET ANDERE WEBSITES

De website van Qontact kan hyperlinks hebben met andere websites van gebruikers of van derden. Qontact heeft geen controle over de inhoud van deze websites. Daarenboven zijn deze andere websites onderhevig aan eigen voorwaarden en privacy regels.

7. BELGISCHE WETGEVING EN BELGISCHE RECHTBANKEN

Onze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

De rechtbanken van Antwerpen afdeling Hasselt zijn bevoegd in eventuele geschillen die betrekking hebben op het gebruik, de interpretatie en de implementatie van de informatie en gegevens op deze website en in de database.